Lena Cronqvist

Published by: Galleri Lars Bohman, 1994
Printed by: Jernström Offset, Stockholm
Text: Birgitta Trotzig "Den gömda trädgården", 1993, Göran Tunström ur "Svartsjukans sånger", 1975 och "Sorgesånger", 1980

Request to purchase