Robert Terry

Sturegatan 36

April 6 – May 5, 2019

Press Release

Robert Terry | New Works
6 April – 5 May, 2019

Bohman-Knäpper is pleased to present a new exhibition with Robert Terry, featuring paintings from 2016 – 2017.

Robert Terry received attention in the early 1980s for his vivid and colorful landscape paintings. His ability to combine neo-expressionism and realism makes his landscapes into mental as much as physical experiences. Initially Terry's heavy impasto colors seem to embrace one another and then strongly emphasize their independence. At close range the interaction between the layers of paint makes the work abstract. When backing up, however, the muddle clears up and a painterly romantic landscape appears.


Robert Terry was born 1955 in Broken Bow, Nebraska. He lives and works in New York.

Robert Terry | New Works
6 April – 5 May, 2019

Bohman-Knäpper har den stora glädjen att presentera en ny utställning med Robert Terry, med målningar från 2016 - 2017.

Robert Terry uppmärksammades under det tidiga 1980-talet för sina livfulla och färgstarka landskapsmålningar. Terrys förmåga att kombinera neoexpressionism och realism gör hans landskap till såväl mentala som fysiska erfarenheter. Inledningsvis tycks hans intensiva impasto färger omfamna varandra, för att sedan tvärtom betona sin självständighet och egenheter. Samspelet mellan de olika lagren av färg gör att målningen på nära håll ter sig abstrakt. På större avstånd blir dess linjer mer distinkta och ett måleriskt romantiskt landskap uppenbaras.

Robert Terry föddes 1955 i Broken Bow, Nebraska. Han bor och arbetar i New York.