En samling verk av Dan Wolgers

Rådmansgatan 15

October 11 – 19, 2019

Press Release

Till den som står här vid skyltfönstret:

Andra året på Mejan, det var 1982, bytte jag bort en liten grej som jag hade satt ihop.

En speldosa invirad i en gammal ateljétrasa, ombunden med ett snöre. Ett annat snöre löpte in i speldosan och användes för att dra upp den. När man gjorde det hördes en vaggvisa och byltet krängde och slingrade sig stilla, något levde därinne, tills snöret tog slut. En professor på skolan bytte till sig byltet men jag undvek att ta emot något av honom. På så vis hade jag det kanske kvar, i hemlighet.

Det byltet har jag inte sett sedan dess, men jag håller nog på med bylten hela tiden, sedan jag var barn.

Hela konstnärskapet är ett bylte, ett urverk inlindat i en trasa, dolt. Eller borde vara det. Som en avkomma i moderlivet, ett ofött barn som ofött ska förbli. Detta är det onåbara, konstverk i evig skapelse, för alltid i lyckliga omständigheter, omaterialiserat eftersom materialisering alltid måste misslyckas.

Konstgalleriet är bara en födselkanal. Den egentliga världen är utanför, på gatan.

Detta rum, vilket läsaren betraktar från gatan, representerar moderlivet.

Härinne står tiden still, likväl rör den sig.

D.W.