Erland Cullberg | Cullbergstipendiet

Stiftelsen för Evert Lundquists Ateljémuseum mottog 2019 en fond i konstnären Erland Cullbergs namn ur vilken ett stipendium på 100 000 kronor delas ut på försommaren varje år i tio år. 

Erland Cullberg var elev till Evert Lundquist som hyste stor respekt för Cullberg. Stiftelsen utser stipendiater som uppmuntran till kollegialt utbyte. Stipendiet i Cullbergs namn tilldelas enligt donationshandlingen en konstnär vars gestaltande bärs av känslighet, humor och en okuvlig inre nödvändighet. Stipendiaten inbjuds att delta i dialoger, program- och utställningsverksamhet. 

En utställning arrangeras i samband med stipendieutdelning, det kan ske för att inleda eller avsluta en stipendiefinansierad arbetsperiod. 

Den första stipendiaten offentliggörs och presenteras med en mindre utställning i Evert Lundquists Ateljémuseum söndagen den 19 maj 2019