Född 1936 i Stockholm, Sverige. Bor och är verksam i Stockholm. 

I PG Thelanders måleri förenas äldre konsthistoriska anspelningar med samtida referenser. Där finns Bernard Foucquets slottslejon och August Strindbergs kulörta flugsvamp. Allusionerna finner sin väg in i Thelanders måleri genom språkliga referenser eller som bildfragment. Fragment som utrivna ur ett konstnärslexikon, fixerade genom maskeringstejp eller en bult på vad som skulle kunna vara ateljéväggens schatterade underlag.

Där existerar det abstrakta intill det figurativa - Thelanders nonfigurativa sextiotal kan sägas utgöra en fond till hans mer sentida figurativa element där en egenartad mytologi bereds spelrum. Där uppstår ett distinkt och särpräglat måleri med illusoriska kvaliteter – en häpnadsväckande realism med en påfallande taktilitet.

PG Thelander är utbildad vid Konstfack (1953–1959) och vid Kungliga Konsthögskolan (1959–1964). PG Thelander har uppmärksammats internationellt och är representerad i samlingarna på bland annat Moderna Museet, Stockholm, Victoria and Albert Museum, London och på Museum of Modern Art, New York.